Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP-ers

Een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering gaat een stuk verder dan de Eigen vervoerverzekering. Wanneer u als vervoerder optreedt en er ontstaat schade aan de zaken die u moet vervoeren bent u hiervoor aansprakelijk. Hoewel bepaalde verdragen de aansprakelijkheid beperken kan de vervoerder zich tegen dergelijke claims verzekeren. Wegens de toegenomen diefstal van complete vrachtwagenladingen en containers geldt er meestal een beperking op de dekking bij diefstal van de lading. De zogeheten 'Ladingdiefstal clausule' is van toepassing bij diefstal, vermissing of verduistering van de gehele lading en maakt de premie (gedeeltelijk) afhankelijk van de mate waarop de goederen beveiligd zijn.

Het berekenen van de premie is afhankelijk van onder andere of het gaat om binnenlands vervoer of buitenlands vervoer of verhuisbedrijven en vervoer van goederen of vee of landbouwproducten.

Voordelen Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP-ers

Enkele voordelen zijn:

  • Relatief hoog verzekerd bedrag per voorval
  • Opruimingskosten en/of vernietigingskosten zijn meestal meeverzekerd.
Niet alle Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekeringen kennen dezelfde voordelen, vraag dit altijd na bij uw tussenpersoon of verzekeringskantoor.

Wat is gedekt bij de Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP-ers?

  • Schade binnen een bepaald gebied waarvoor u als vervoerder aansprakelijk bent.
  • Eigendommen die uw personeel in het vervoermiddel bij zich heeft zijn in de meeste gevallen ook gedekt.
  • Zaken zoals geld en waardepapieren, boetes en dergelijke zijn niet standaard afgedekt.

De genoemde dekkingen en voordelen bij een Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering verschillen per polis en/of maatschappij. Voor de specifieke voorwaarden is het aan te raden om contact op te nemen met uw assurantiepersoon of verzekeringskantoor.

Aanbevelingen

  • letsbuidit