fraude-geld-verzekering

Fraude- en geldverzekering voor ZZP-ers

Voor een aantal ZZP-ers zal deze verzekering niet van toepassing zijn waar het voor anderen valt aan te raden: de fraude- en geldverzekering.

Elke ZZP-er heeft met geld te maken. Een aantal ZZP-ers hebben ook contant geld in hun kantoor, winkel of huis of vervoeren het hiertussen. Ook al neemt u veelmaatregelen om beroving of diefstal te voorkomen toch is het een geruststellend gevoel als u weet dat bij een inbraak of brand de schade gedekt is. Daarnaast dekt deze verzekering de schade door fraude. Veel bedrijven en ZZP-ers krijgen hiermee te maken, bijna 1 op de 3 ondernemingen heeft helaas ervaring ermee en in veel gevallen werd de fraude gepleegd door eigen personeel. Er bestaat dus een grote kans dat ook u met fraude te maken krijgt, zal de schade dan meevallen of om veel geld gaan?

Voordelen fraude- en geldverzekering voor ZZP-ers

Enkele van de voordelen zijn:

  • De fraude- en geldverzekering geldt voor al het personeel inclusief directie, uitzendkrachten en stagiairs.
  • Bepaalde vormen van oplichting door derden zijn meeverzekerd; meeverzekering van computerfraude door derden is ook mogelijk (behalve voor banken).
  • Afhankelijk van bepaalde voorwaarden is diefstal zonder geweld ook gedekt.
Let er wel op dat niet elke fraude- en geldverzekering dezelfde voorwaarden kent, vraag dit dus na bij uw tussenpersoon of verzekeringskantoor!

Wat is gedekt bij de fraude- en geldverzekering voor ZZP-ers?

  • De fraude- en geldverzekering dekt directe schade als gevolg van het ontstaan van schulden door fraude, gepleegd door personeel van de verzekerde.
  • De dekking is ook buiten kantoor geldig zoals vervoer naar de bank of winkel.
  • Computerfraude gepleegd door personeel, directie, uitzendkrachten of stagiairs.
  • Oplichting door derden (anderen dan personeel) is vaak meeverzekerd.

Wij hebben een globale opsomming van veel voorkomende voordelen en dekkingen van de fraude- en geldverzekering genoemd. De precieze voorwaarden en clausules voor uw situatie kunt u opvragen bij uw tussenpersoon of assurantiekantoor.

Aanbevelingen

  • letsbuidit