Aansprakelijkheidsverzekering
voor ZZP-ers

De aansprakelijkheidsverzekering is misschien een van de belangrijkste verzekeringen voor ZZP-ers, freelancers en ondernemers. Tijdens het uitvoeren van een opdracht kan het gebeuren dat er schade wordt veroorzaakt door u of uw personeel. De financiële gevolgen kunnen soms enorme properties aannemen die de continuïteit van uw onderneming bedreigen. Het is dus essentieel voor ZZP-ers om dit goed verzekerd te hebben of om dit goed in het contract en de Algemene Voorwaarden af te dekken.

De aansprakelijkheidsverzekering kent vaak verschillende vormen van aansprakelijkheid. De meest bekende is de algemene aansprakelijkheidsverzekering, deze dekt de reguliere schade die door u of personeel word veroorzaakt. Daarnaast zijn er:

  • de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
  • de risico aansprakelijkheidsverzekering
  • de productenaansprakelijkheidsverzekering
  • de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
deze zijn in het leven geroepen om risico's die de aansprakelijkheidsverzekering niet dekt alsnog te verzekeren.

Voordelen Aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP-ers


Enkele van de voordelen zijn:

  • Afgestemd op individuele wensen en eisen.
  • Over het algemeen redelijke premies.
Niet alle Aansprakelijkheidsverzekeringen kennen dezelfde voordelen en dekkingen, vraag dit altijd na bij uw tussenpersoon of verzekeringskantoor.

Wat is gedekt bij de Aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP-ers?

  • De aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt bij beroeps/bedrijfsoefening.
  • Werkgevers- en produktaansprakelijkheid zijn meestal voor het grootste gedeelte meegenomen in de aansprakelijkheidsverzekering.
  • Dekking geldig voor heel Europa.

Deze pagina bevat een algemene opsomming van de meest voorkomende dekkingen bij Aansprakelijkheidsverzekeringen. Voor specifieke voorwaarden adviseren wij om contact op te nemen met uw verzekeringspersoon of -kantoor.

Bekijk bijvoorbeeld de voorwaarden van de Aansprakelijkheidsverzekering van ING.

Aanbevelingen

  • letsbuidit